FADN Standard Results (SO)
EU:n maataloustulokset 2004-2018e
Tulokset päivitetty 17.07.2020
 FADN Advanced Results (SO)
EU:n tuloksista lasketut taloudelliset
tunnusluvut 2004-2018e
Tulokset päivitetty 17.07.2020
 FADN Standard Results (SGM)
EU:n maataloustulokset 1989-2009
Tulokset päivitetty 17.07.2020
 FADN Advanced Results (SGM)
EU:n tuloksista lasketut taloudelliset
tunnusluvut 1989-2009
Tulokset päivitetty 17.07.2020
 Porotalous
Tulokset 2022/2023 julkistettu 19.02.2024
 Porolihantuotannon yksikkökustannus
Tulokset 2022/2023 julkistettu 19.02.2024
 Mehiläistalous
Tulokset 2015-2021 päivitetty 28.06.2023
Tulokset 2022 päivitetty 12.12.2023
 Hunajantuotannon yksikkökustannus
Tulokset 2015-2021 päivitetty 28.06.2023
Tulokset 2022 päivitetty 12.12.2023
 Turkistalous
Keskiarvotuloksia vuodelta 2006 ja
yrityskohtaisia mukana oleville vuodelta
2019-2021.
Tulokset 2019-2021 julkistettu 22.05.2023
 Rannikkokalastus
Tulokset 2022 julkistettu 18.01.2024
 Merialueen ammattikalastus
Tulokset 2021 julkistettu 15.06.2023
 Vesiviljely
Tulokset 2021 julkistettu 15.06.2023
 Kalanjalostus ja kalakauppa
Tulokset 2021 julkistettu 15.06.2023
 Maannostieto
Kunnittaiset maannostiedot
Tulokset julkistettu 11.03.2014
Tulokset päivitetty 10.04.2017
 Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt
Tulokset 2015-2020 päivitetty 10.10.2023
 PeltoOptimi
Tulokset päivitetty 22.04.2021
 Maa- ja puutarhatalous
Tulokset 2015-2021 päivitetty 26.01.2024
Tulokset 2022 julkistettu 15.12.2023
Ennakkotulokset 2023e julkistettu 03.05.2024
 Maatalouden kokonaislaskenta
Tulokset 2015-2020 päivitetty 16.10.2023
Tulokset 2021-2022 päivitetty 30.01.2024
Ennusteet 2023E päivitetty 30.01.2024
 Tuottavuuskehitys
Tuottavuuskehitys 2001-2022
Palvelu julkistettu 10.05.2024
 Maatalouden suoramyynnit -palvelu
Tulokset 2015-2021 päivitetty 10.10.2023
Tulokset 2022 julkistettu 04.01.2024
 Vaikutusanalyysi
Tulokset 2022 julkistettu 20.12.2023
Investointien vaikutusanalyysi päivitetty
29.08.2023
 Lypsykarjaneuvontatieto
Maatalouden data-analytiikka
-hankkeen tulokset 2016-2018,
julkistettu 30.11.2023
 Maatalousyrittäjien tulokehitys
Tulokset 2004-2021
Palvelu julkistettu 16.02.2024
 Viljatietopankki
Itämeren maiden viljatilojen talous- ja rakennekehitys
Tulokset 2015-2021 päivitetty 10.10.2023
Tulokset 2022 julkistettu 18.12.2023
Ennakkotulokset 2023e julkistettu 03.05.2024
 LaskelmaKirjasto
Tuotekohtaisia laskelmia
Tuloksia päivitetty 29.03.2019
 Maatalouden rakennekehitys
Tilamäärien kehitys 2000-2023
Tulokset 2015-2022 päivitetty 26.01.2024
Tulokset 2023 julkistettu 06.05.2024
 Maatalouden rakenne-ennusteet
Tilamäärien kehitys 2000-2030E
Ennusteet 2021-2030E päivitetty 04.11.2021
 Maatalouden tuotantosuuntavaihdot
Tuotannon aloittaneet/lopettaneet 2000-2023
Tulokset 2015-2022 päivitetty 26.01.2024
Tulokset 2023 julkistettu 06.05.2024
 Maatalouden Tuotantorakenne
Tuotantorakenteen kehitys 2000-2023
Tulokset 2015-2022 päivitetty 26.01.2024
Tulokset 2023 julkistettu 06.05.2024
 Maatalouden Keskittymiskehitys
Maa- ja puutarhatalouden
keskittymiskehitys 2000-2023
Tulokset 2015-2022 päivitetty 26.01.2024
Tulokset 2023 julkistettu 06.05.2024
Luke.fi tuoreimmat uutiset